Okov za grilje

ARX Wind okov za prozorske i balkonske grilje napravljene od drveta, plastike ili aluminija.

 

Okov za grilje je okov namijenjen za ugradnju na prozorske i balkonske grilje kod visokogradnje. Okov za grilje se koristi na okomito ugrađenim griljama od drveta, plastičnih masa, aluminija te od kominacije spomenutih materijala. Montaža okova može biti izvedena direktno na okvir prozora ili na dodatni montažni okvir.

Okov za grilje može se podijeliti u tri glavne skupine, koje se mogu funkcijski posmatrati sasvim odvojeno.

  • Spone i nosači spona: služe za pokretanje grilja u otvorenu i z
  • atvorenu poziciju.
  • Zatvarači: služe za zadržavanje grilje u zatvorenom položaju.
  • Prihvatnici grilja: služe za zadržavanje grilje u otvorenom položaju.

 

U područjima s učestalim vjetrovima, grilje je potrebno fiksirati u otvorenom i u zatvorenom položaju. Fiksiranje je potrebno izvesti uz pomoć odgovarajućih dijelova (zatvarači, prihvatnici grilja).

Firma Kovinoplastika Lož d.o.o. daje garanciju na nesmetanu funkciju i trajnost okova na period od dvije godine, pod uslovom da je okov ugrađen stručno, i po uputstvima za ugradnju. Obavezno je održavanje okova u skladu sa uputstvima za održavanje koja se nalaze u katalogu.

Okov je površinski zaštićen u skladu sa najnovijim saznanjima tehnike površinskih obrada.

Crna izvedba: prašno lakiranje u fasadnoj kvaliteti (RAL 9005)

Bijela izvedba: prašno lakiranje u fasadnoj kvaliteti (RAL 9016)

 

Katalozi
ARX Wind katalog okova za grilje
March 16, 2018